Wap tou gen aksè ak coaching nan pou sèlman 100 euros

00
jours
:
00
heures
:
00
minutes
:
00
secondes

Se yon fòmasyon pou nouvo paran yo. Yon fanm depi li ansent li ka pran fòmasyon sa a pou l pa rate yon yota nan lavi pitit li a.

  • Lap pèmèt paran sa yo konen tout Etap nan lavi pitit yo a
  • Konen ki aktivite yo ka fè ak yo.
  • Konen ki jwèt pou l fè ak pitit li nan lide pou l fè l vinn fò lekòl. Depi l bebe ou ka koumanse montre timoun nan yon seri de bagay.
  • Nan fòmasyon an nou esplike w tout Etap bebe a pral pase nan lavil.


Kijan pou w swiv fòmasyon an


W ap kapab swiv li sou platfòm nou an. Epi w ap benefisye yon antretyen ak Clerna, ki pral ede ou mete fomasyon an aplikasyon an fonksyon de sitiyasyon pitit ou a.

Ou vle yon timoun ki fò, epanouyi, ki kwè nan tèt li.

Edikasyon se depi nan bèso li kòmanse. Mete tout chans bò kote pitit ou a.

Enfòmasyon sou ou

Non

Siyati

Mel

Moyen w ap itilize pou w peye

Moun kap viv Ayiti ka peye ekivalan 75 euros a an goud.

Ekri nou 👇🏾sou whatsapp pou plis presizyon

Kòmand ou a

Se yon fòmasyon pou nouvo paran yo. Yon fanm depi li ansent li ka pran fòmasyon sa a pou l pa rate yon yota nan lavi pitit li a.

  • Lap pèmèt paran sa yo konen tout Etap nan lavi pitit yo a
  • Konen ki aktivite yo ka fè ak yo.
  • Konen ki jwèt pou l fè ak pitit li nan lide pou l fè l vinn fò lekòl. Depi l bebe ou ka koumanse montre timoun nan yon seri de bagay.
  • Nan fòmasyon an nou esplike w tout Etap bebe a pral pase nan lavil.

Kijan pou w swiv fòmasyon an

W ap kapab swiv li sou platfòm nou an. Epi w ap benefisye yon antretyen ak Clerna, ki pral ede ou mete fomasyon an aplikasyon an fonksyon de sitiyasyon pitit ou a.

Ou vle yon timoun ki fò, epanouyi, ki kwè nan tèt li.

Edikasyon se depi nan bèso li kòmanse. Mete tout chans bò kote pitit ou a.