button id="addToCartButton">Acheter

  • Wi, Clerna, mwen vle swiv fomasyon w lan sou kijan pou m aprann pitit mwen li, ekri ak pale

Map jwenn aksè ak 12 modil fomasyon an, nou ap akonpaye m pou m mete aktivite yo anplas, epi map gen videyo bonis.

Pou w pwofite de fòmasyon sa tanpri ranpli fomilè sa a:

1. Enfomasyon sou ou

2. Moyen w ap itilize pou w peye

Moun kap viv Ayiti ka peye ekivalan 75 euros a an goud.

Ekri nou 👇🏾sou whatsapp pou plis presizyon

3. Kòmand ou a