button id="addToCartButton">Acheter

  • Wi, Clerna, mwen vle swiv fomasyon w lan sou kijan pou m fè pitit mwen fo nan matematik la !

Mwen ap jwenn aksè ak 7 modil fomasyon an, fòmatris la ap akonpaye m pou m mete aktivite yo anplas, epi map gen videyo bonis.

Pou w pwofite de fomasyon sa tanpri ranpli fomilè sa a:

1. Enfomasyon sou ou

2. Moyen w ap itilize pou w peye

Moun kap viv Ayiti ka peye ekivalan 75 euros a an goud.

Ekri nou 👇🏾sou whatsapp pou plis presizyon

3. Kòmand ou a